domingo, 28 de agosto de 2011

YOU

You don’t want me, no
You don’t need me
Like I want you, oh
Like I need you
And I want you in my life
And I need you in my life
You can’t see me, no
Like I see you
I can’t have you, no
Like you have me
And I want you in my life
And I need you in my life
Oh, Oh, Ohhh
Oh, Oh, Ohhh
You can’t feel me, no
Like I feel you
I can’t steal you, no
Like you stole me
And I want you in my life
And I need you in my life
No hay comentarios:

Publicar un comentario